14. November 2019

Cenník

Prenájom plošiny | Nitra a okolie

položka cena € bez DPH
Prenájom plošiny 65 €
Preprava plošiny po cestnej komunikácií realizovaná prenajímateľom 0,7 €/km
Preprava realizovaná nájomcom 0 €
Obsluha plošiny  realizovaná prenajímateľom 10 €/hod
Obsluha plošiny realizovaná nájomcom 0 €
Prenájom plošiny Nitra a okolie | www.pozicovnaplosiny.sk

Prenájom plošiny Nitra a okolie | www.pozicovnaplosiny.sk